Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z internetowego sklepu znajdującego się pod adresem www.awisobuwie.pl
Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu jest warunkiem dokonania zakupów w sklepie internetowym www.awisobuwie.pl

 

I.  Postanowienia Ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.awisobuwie.pl
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Właścicielem sklepu internetowego jest F.H.AWIS Artur Oleksiak, ul.Wileńska 38A, 05-200 Wołomin, NIP: 1251462187, REGON: 141787427, [email protected], Tel: 886 627 233
4. Świadczone usługi dotyczą sprzedaży butów z kolekcji damskiej, męskiej, dziecięcej oraz akcesoria tj: torebki, torby, walizki, portfele oraz dodatki galanteryjne; akcesoria sportowe.

 

II. Definicje
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Sprzedawca– F.H. AWIS Artur Oleksiak ul. Wileńska 38A 05-200 Wołomin ,który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.
2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów, dostępny w domenie internetowej: www.awisobuwie.pl
3. Kupujący, Klient – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę.
4. Umowa– umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego  rzeczy.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
6. Użytkownik – użytkownik Internetu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

7. Konto – oznaczony indywidualnym adresem e-mail i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług.


III. Opisy i zdjęcia produktów
1.  Sprzedawca udostępnia Klientom ogólną informację o produktach znajdujących się na stronie Sklepu, zawierającą opis produktu zgodnie z informacjami rozpowszechnianymi przez producenta lub dystrybutora.
2. Wygląd, w szczególności kolor produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu tych produktów w granicach właściwych dla rozbieżności występujących pomiędzy rzeczywistym wyglądem danej rzeczy a jej wyglądem na zdjęciu.

 

IV. Zamówienia
1. Zamówienia są przyjmowane przez Sklep za pośrednictwem strony www.awisobuwie.pl 7 dni w tygodniu 24h na dobę, realizowane natomiast (kompletowane i wysyłane) we wszystkie dni robocze od 10.00 do 15.00. Realizacja zamówienia trwa od 2 do 5 dni roboczych.
2. Bieżąca obsługa Klientów prowadzona jest w dni robocze w godzinach od 10.00 do 18.00, w sobotę w godzinach od 10.00 do 14.00, pod numerem telefonu: 886 627 233  oraz mailowo pod adresem: [email protected]
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez Kupującego, który jest zamieszczony na stronie sklepu.
4. W trakcie składania zamówienia, jak i rejestracji konta w Sklepie, Klient jest zobowiązany do podania odpowiadających prawdzie danych, które będą wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówień. W przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych, Sprzedawca może poprosić o ich potwierdzenie drogą telefoniczną lub elektroniczną. W przypadku stwierdzenia, że podane dane są nieprawdziwe, niekompletne lub zawierają istotne błędy uniemożliwiające realizację zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania produktów przeznaczonych do tego typu sprzedaży.
6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie Klienta również faktura VAT. Warunkiem otrzymania faktury jest zaznaczenie tego w odpowiednim miejscu w formularzu oraz podanie danych koniecznych do wystawienia faktury, wskazanych w formularzu.


V. Warunki płatności i dostawy
1. Sprzedający, w terminie 2 -5 dni roboczych, dostarcza towar Kupującemu pod wskazany adres zgodnie z danymi wprowadzonymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia.
2. Realizacja zamówienia jest wdrażana po odnotowaniu zapłaty na koncie Sprzedawcy.
3.  Zapłaty za zamówiony towar można dokonać na cztery sposoby:
Przelew standardowy na konto Sprzedawcy
      F.H. AWIS Artur Oleksiak
      ul. Wileńska 38A
      05-200 Wołomin
Nr konta: 92 1160 2202 0000 0001 3610 0139 ( Bank Millennium)
Przedpłata na konto - przelew za pośrednictwem Przelewy24 (szybkie płatności)
Płatność przy odbiorze towaru (płatność za pobraniem) cennik dostawy w zakładce koszty dostawy
Odbiór osobisty 0,00 PLN ( przesyłka jest darmowa)
4. Firma F.H Awis zastrzega sobie prawo do braku w magazynie numeracji zamówionego przez klienta obuwia, bądź towaru. W takim przypadku firma informuje klienta o zaistniałej sytuacji w ciągu 48 godzin od stwierdzenia braku, po czym następuje zwrot należności za zakup. Istnieje także możliwość wymiany na inny towar.
5. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
6. Zmiana cen następuje poprzez publikację na stronie internetowej Sklepu nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej zamówień.

 

VI.  Zwroty i wymiana

1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014r., o prawach konsumenta, Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 14 dni poprzez zwrot towaru.  Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt pod adresem [email protected]
2. Prawo do zwrotu nie dotyczy zamówień odebranych osobiście.
3. Towar musi być zwrócony w stanie nienaruszonym: wszelkie zarysowania, załamania, odbarwienia czy tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe przymierzenie obuwia spowoduje nie uznanie roszczenia i odrzucenia zwrotu.  
4.  Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu (nieuszkodzonym i nieoklejonym taśmą pudełku) z załączonym oryginalnym dowodem sprzedaży  oraz wypełnionym formularzem zwrotu dostępnym na naszej stronie. Formularz zwrotu dostępny w zakładce Zwroty i wymiana 
5. Towar zwracany jest na koszt kupującego.
6. W przypadku źle dobranego rozmiaru lub innych problemów Sprzedawca gwarantuje Kupującemu możliwość wymiany. W celu ustalenia wymiany niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym pod adresem: [email protected]
7. Towar do wymiany Sprzedawca przyjmuje wyłącznie w nienaruszonym stanie, w oryginalnym pudełku wraz ze wszystkimi foliami/papierami ochronnymi oraz metkami, z dołączonym oryginalnym dowodem sprzedaży.
8. Wymiany towaru używanego, bez oryginalnego pudełka będą rozpatrywane negatywnie i odsyłane do Kupującego na Jego koszt.
9. W przypadku wymiany towaru klient pokrywa koszty przesyłki w obydwie strony.
10. Sklep nie odbiera żadnych paczek wysyłanych za pobraniem.
11. Przelewy zwrotne zlecane są w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Nas przesyłki i równe są wartości zamówienia. Koszt dostawy przez Kupującego towaru zwracanego nie podlega zwrotowi.


VII. Reklamacje

1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta
2. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod nr tel. 886 627 233 w dni robocze od 10.00 do 17.00.
3. Po uzgodnieniu ze Sprzedawcą przedmiot reklamacji należy odesłać wraz z dowodem sprzedaży oraz wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres:
                 F.H. AWIS Artur Oleksiak
                 ul. Wileńska 38A
                 05-200 Wołomin
      Formularz zwrotu dostępny w zakładce Zwroty i wymiana. 
4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania paczki. Po upływie tego terminu Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o decyzji.
5. Reklamowany towar powinien być schludny, suchy i nie powinien cuchnąć. Przesyłki reklamacyjne nie spełniające wymienionych kryteriów będą automatycznie odrzucane.
6. Reklamacji nie podlega: naturalne zużywanie się obuwia, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, złamania), uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania obuwia do stopy oraz niewłaściwego użytkowania i konserwacji, elementy ozdobne, przemoczenia.
7. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.


VIII. Przerwy techniczne

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy trwały jak najkrócej.

 

 IX     Ochrona danych osobowych

1.  Administratorem danych osobowych jest firma F.H. AWIS Artur Oleksiak z siedzibą w Wołominie.
2.  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta lub zawarcia Umowy.
3.  Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu przez Sklep informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres e-mail. W każdej chwili może cofnąć taką zgodę.
4.  Klienci mają prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich modyfikowania oraz wniesienia żądania ich usunięcia w całości lub w części. Klient może tego dokonać samodzielnie po zalogowaniu się na własne Konto, albo wysłać odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.
5.  Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy oraz w celu bieżącego informowania Klienta o Produktach Sprzedawcy i świadczonych przez Sprzedawcę usługach.

6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie.

 

X. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01-01-2016r.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu.
3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby współpraca z Klientami przebiegała sprawnie i rzetelnie.

Ładowanie...